Warmer en natter: de gevolgen van klimaatverandering

17 December 2000

Prof. dr. ir. Pier Vellinga is klimaatdeskundige. We volgen hem in zijn werk, bij een conferentie in Den Haag, bij lessen aan studenten in Amsterdam, in gesprek met commissaris Nijpels, bij een televisieoptreden bij Barend&Witteman en bij zijn broer op de boerderij in Nijland. Hij is bezorgd over de opwarming van de aarde en de toenemende overstromingen. Om minder fossiele brandstoffen te gebruiken moeten we meer wind- en zonne-energie opwekken zegt hij en kijken naar biogas.