Wyn op Woansdei: Bouw parkeerkelder bij Oldehove

02 Maart 2005

Programmamaker Albert Jensma kijkt bij de bouw van de parkeerkelder bij de Oldehove in Leeuwarden. Op acht meter diep wordt gegraven en archeologen bekijken precies wat er in de grond zit. Hij praat met de archeologen die er nu aan het werk zijn, maar ook met mensen die wat weten van de eerdere opgravingen in 1968 en de vondsten van toen. Op deze plek was eerder een terp en de Sint Vituskerk, dus vondsten vertellen over het ontstaan van de stad.