Wyn op woansdei: Feminisme

30 Oktober 2002

Programmamaker Gerard van der Veer is benieuwd hoe het met het feminisme staat. Is de emancipatiebeweging nog zo vitaal als vroeger of is ze op sterven na dood? Hij gaat bij drie feministes van drie verschillende generaties langs om een antwoord op deze vraag te krijgen. Volgens de 56 jarige Henriëtte Bolléé, ze stond eerder op de barricaden, stelt het feminisme niet veel meer voor en moet de jongere generatie vrouwen veel meer van zich laten horen. Arjette de Pree (37) denkt echter dat er al veel is bereikt, dat vrouwen vooral met de partner moeten onderhandelen over de taakverdeling thuis. Ze moet het huishouden na een scheiding alleen doen. De 24-jarige Iris van der Tuin woont in Groningen en ziet dat haar generatie niet veel meer met het feminisme te maken wil hebben. Zelf wordt ze door leeftijdgenoten soms grappig genoemd als ze voor haar feministische idealen opkomt.