Wyn op woansdei: Scouting

13 November 2002

Annet Huisman duikt in de wereld die scouting heet. Scouting (voorheen de padvinderij) is een wereld vol codes, tradities en normen. Denk maar eens aan de uniformen, het openen met de vlag en de belofte die scouts af moeten leggen. Normen en waarden staat tegenwoordig volop in de actualiteit. Dat werpt de volgende vraag op: is scouting HOT?