Wyn op Woansdei: Zuiderburen

02 November 2005

Programmamaker Gerard van der Veer kijkt rond in nieuwbouwwijk Zuiderburen in het zuiden van Leeuwarden. Al 1.000 huizen zijn gebouwd en er moeten nog zo'n 900 bij komen. Huizen op ruime kavels, vaak aan het water voor mensen met een flinke beurs. We zijn bij Jelle en Pietje Huitema die bij de bouw kijken en rijden met Cor Brinksma, de informele burgemeester, door de wijk. Wethouder Roel Sluiter woont er ook, hij is enthousiast over de wijk. Verder zijn we bij ontmoetingsplaats, de supermarkt, en gaat het over het bos van Pylkwier.