Zang van de herder - portret van Bernhard Smilde

11 April 2004

Dominee Bernhard Smilde heeft vele liederen gecomponeerd en veel teksten naar het Fries vertaald. Een koor onder leiding van Hoite Pruiksma zingt een aantal van zijn werken en Smilde vertelt over zijn liefde voor de muziek, de Friese taal en het dominee-zijn.