ABD-show 0203

19 November 2002

De ABD-show is een kwisprogramma voor basisscholen gepresenteerd door Jan Arendz. In deze aflevering neemt de Trieme uit Beetsterzwaag het op tegen de Twirre uit Ureterp.