Minskewurk 2: Vissers

31 Oktober 2000

We zijn bij vier vissers. Bertus Visser vist op het binnenwater van de Aldegeaster Brekken en haalt 60 fuiken leeg op paling. Drie sportvissers vertellen wat hun tip is voor geschikt lokvoer dat ze zelf maken. Ook zijn we bij een garnalenkotter in Harlingen die dagen op de Waddenzee met sleepnetten vist. Ze worden aan boord al gekookt. De garnalen worden op de afslag geveild. En Doede Bleeker verkoopt alle soorten vis in zijn winkel in Stavoren. Palingroken is zijn specialiteit. Hij is zo gek op vis dat hij ze wel kan kussen.