Verzetsmuseum Friesland

16 April 1995

Vanuit het vernieuwde Verzetsmuseum Friesland, onderdeel van het Fries Museum in de Kanselarij, praat Geart de Vries met verschillende mensen over de Tweede Wereldoorlog. Wybe de Jong en Trynke Postma-Friso vertellen over hun ervaringen. De Jong was actief in het verzet en werd 14 april 1945 bevrijd uit Crackstate in Heerenveen. Bij de familie van mevrouw Friso waren onderduikers, nu geeft ze de jeugd voorlichting over de oorlog. Met conservator Gerk Koopmans loopt Geart de Vries door het museum dat met foto's en voorwerpen verschillende kanten wil belichten zoals vervolging, collaboratie en verzet. Tot slot een gesprek met Johan Frieswijk, Jan Wijbenga (zoon van Pieter Wijbenga) en Ype Schaaf over de boeken die nog altijd over de oorlog worden geschreven.