Wyn op Woansdei: Zaailand

08 Oktober 2003

Programmamaker Albert Jensma buigt zich over het Zaailand. Al anderhalf jaar houdt een legaat van 18 miljoen euro in Leeuwarden de tang. Moet de stad de wens van de twee jaar geleden overleden architect Bonnema Abe honoreren en voor dat geld op het Zaailand een nieuw Fries Museum bouwen? Het museum aan de Tweebaksmarkt, waar het sinds 1881 zit, gaat dan dicht en het Zaailand zal nooit weer hetzelfde Zaailand zijn, want het plein wordt dan gehalveerd. Het museum en het stadsbestuur koersen voorlopig aan op nieuwbouw op het Zaailand. Maar doen ze daar wel goed aan? Hij praat erover met Cees van 't Veen (directeur Fries Museum), Ap Timmermans (Hûs en Hiem), Hendrik ten Hoeve (kenner van Leeuwarden), Huub Mous (kunstconsulent) en Sjoekie de Bijll Nachenius (architectenbureau Hubert-Jan Henket).