Weromrop.nl - afleveringen

Welkom op weromrop.nl, de archiefwebsite van Omrop Fryslân. Bekijk hier een selectie uit de eerste twintig jaar Friese televisie, van 1985 tot en met 2005.

LTV_WR_Eise-Eisinga

Eise Eisinga: het fenomeen van Franeker

15 Mei 2005

Gedramatiseerd verhaal over het leven en werk van Eise Eisinga (1744-1828) en zijn planetarium in Franeker. Eise werd geboren in Dronryp als zoon van een wolkammer, hij werd later zelf ook wolkammer. Omdat hij goed kon leren (vooral rekenen) volgde hij lessen aan de Franeker Academie. Nadat een dominee uit Boazum voorspelde dat de wereld in 1774 zou vergaan als gevolg van een bepaalde stand van de planeten, bedacht Eisinga om een bewegend planetarium te bouwen om te laten zien dat dat niet zo was.

50 jier Frysk op skoalle

50 jaar Fries op school

01 September 1987

Een documentaire over 50 jaar Fries op school. Met onder andere het Fries kinderkoor, een Friese les op de Prins Bernhardschool in Leeuwarden en Friese kinderboeken.

Wurktiid TV: Agrarysk adressebestân

Wurktiid TV: Agrarisch adressenbestand

10 April 1996

In Wurktiid TV kijken we bij het werk van verschillende bedrijven. In deze aflevering gaat het over T. Bruinsma (72). Hij heeft na zijn pensioen een agrarisch adressenbestand opgezet van alle boeren in Fryslân. In het systeem zitten 6.000 boeren van alle 400 dorpen. Studenten hebben het in de computer gezet. Mechanisatiebedrijf Bos in Easterein gebruikt het bestand voor nieuwe klanten.