Drukte op het hoofdkwartier van de Elfstedenvereniging

02 Februari 1996

Op het hoofdkwartier van de Elfstedenvereniging, in het waterleidinggebouw in Leeuwarden, is het een drukte van belang. De telefoon staat niet stil en de administratie van legitimatie en startkaarten komt precies.