Linkk Ekstra: godsdienst 1

23 Januari 2001

In deze aflevering van Linkk Ekstra, een programma van schooltelevisie, gaat het over het jodendom. Jildou Hoitsma legt uit wat het Joodse geloof inhoudt en vertelt over de geschiedenis, met o.a. de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Bram van Pinxteren is Joods en hij vertelt over de gewoonten, zoals koosjer eten. Jacob de Leeuwe is voorganger in de synagoge en vertelt over het geloof.