Linkk Ekstra: Wonen in Fryslân 2

17 November 2000

Deze aflevering van Linkk Ekstra, een programma van schooltelevisie, is deel twee van een serie over wonen. Jildou Hoitsma vertelt over de structuur van een woonplaats. Ze laat de verschillen zien tussen de havenstad Harlingen, wat een oude stad is, en het turfdorp Nij Beets, wat een jongere plaats is. Ze praat met Hugo ter Avest van Museum Het Hannemahuis in Harlingen en met Fokke Veenstra van museum It Damshûs in Nij Beets. Verder laat architectuurkenner Peter Karstkarel zien dat je aan de buitenkant van de huizen kunt zien in welke periode het is gebouwd.