Linkk Ekstra: godsdienst 3

27 April 2001

Deze aflevering van Linkk Ekstra, een programma van schooltelevisie, is deel drie van de serie over het geloof: jodendom, christendom en islam. Jildou Hoitsma gaat in op de overeenkomsten, iedereen gelooft in dezelfde God, maar ook op de verschillen. Dat zit onder andere in de gewoonten van eten en bidden.