Wurktiid TV: Kringloopwinkel

28 September 1994

In Wurktiid TV zien we het werk van verschillende bedrijven. In deze aflevering gaat het over de kringloopwinkel. Stond eerder de vrijwilliger centraal, nu moet het product centraal staan. Bovendien moet zakelijker worden gewerkt. R. Botma, coördinator kringloopwinkel, T. Durkstra, medewerker winkel en R. Gramsma van Wurkympuls vertellen over deze ontwikkeling.