Wurktiid TV: WAO en keuringen

13 Juli 1994

In Wurktiid TV zien we het werk van verschillende bedrijven. In deze aflevering gaat het over het arbeidsongeschikt zijn. Staf-verzekeringsarts J. Janssen, J. Land van het Fries WAO-beraad en arbeidsongeschikte Adriaan vertellen over hun werk en ervaringen en de nieuwe regels van de keuring.