Wurktiid TV: Van Hall-studenten als ondernemer

06 Juli 1994

In Wurktiid TV zien we het werk van verschillende bedrijven. In deze aflevering gaat het over studenten van het Van Hall Instituut in Bolsward die Nederlands kampioen mini-ondernemingen zijn geworden met hun zelf bedachte appelmoes. Ze mogen nu naar het EK. Begeleidend docent M. Wijnia, 'personeelsmanager' en student Richard Eisinga, 'productieleider' en student Harry Feenstra en 'directeur' en student Marcel Mensink vertellen over het proces.