Wurktiid TV: Van Hall-studinten as ûndernimmer

06 July 1994

Yn Wurktiid TV sjogge we it wurk fan ferskate bedriuwen. Yn dizze ôflevering giet it oer studinten fan it Van Hall Instituut yn Boalsert dy't Nederlânsk kampioen miny-ûndernimmings wurden binne mei har sels betochte appelsmots. Se meie no nei it EK. Begeliedend dosint M. Wijnia, 'personielsmanager' en studint Richard Eisinga, 'produksjelieder' en studint Harry Feenstra en 'direkteur' en studint Marcel Mensink fertelle oer it proses.