De Nije Moanne: De grote schaal

02 December 1990

Het gaat over schaalvergroting, dat komt steeds meer voor: bij bedrijven, postkantoren en zuivelbedrijven. In Oudeschoot zit een postkantoor in de supermarkt, maar die moet dicht want de PTT wil grotere kantoren openen met meer service. Plaatselijk Belang en de inwoners zijn er op tegen. In de zuivel is ook een grote fusie tussen de CCF en Frico Domo. Van twee bedrijven één maken valt niet mee. En in het basisonderwijs zijn ook plannen voor schaalvergroting. Als een school minstens 250 leerlingen zou moeten hebben, blijven er maar 13 scholen over in Fryslân. We kijken bij een school in Hitsum (37 kinderen) en in Franeker (180 kinderen).