De Nije Moanne: Kerken te koop (1)

30 Juni 1991

Steeds meer kerken komen leeg te staan. Welke andere bestemming kan voor de gebouwen worden gevonden? In Sybrandahûs zijn nog wel kerkdiensten, maar eigenlijk zijn er te weinig mensen en moet het gebouw worden verkocht. In Lichtaard zijn oecumenische bijeenkomsten in de kerk. In Balk is discotheek The String in de kerk gekomen, de dj draait op de kansel. Op vele andere plaatsen zijn ook nieuwe bestemmingen gevonden: appartementen (Wergea), zeilschool (Idskenhuizen), garage (Wurdum), poppentheater (Schurega), atelier (Rauwerd en Boer) en woonhuis (Kubaard).