De Nije Moanne: De uitvinders

07 April 1991

Drie soorten uitvinders komen aan bod: bij deurenfabrikant Halbertsma in Grou gebruiken ze vlas als product tussen het hardboard, bij de agrarische hogeschool proberen ze aal in te zetten als biologische bestrijding van bodeminsecten en bij machinefabriek Van Brummelen in Leeuwarden bedenken ze allerlei soorten machines, zoals een spekinpakmachine voor Frisia in Harlingen. De innovaties moeten de productieprocessen verbeteren.