De Nije Moanne: De útfiners

07 April 1991

Trije soarten útfiners komme oan bod: by doarrefabrikant Halbertsma yn Grou brûke se flaaks as produkt tusken it hardboard, by de agraryske hegeskoalle besykje se iel yn te setten as biologyske bestriding fan boaiemynsekten en by masinefabryk Van Brummelen yn Ljouwert betinke se allerhanne soarten masines, lykas in spekynpakmasine foar Frisia yn Harns. De ynnovaasjes moatte de produksjeprosessen ferbetterje.