Tûkelteammen 0101

01 Oktober 2002

In dit programma worden twee teams van twee mensen gevergd op hun kennis van het Fries. Het gaat dan om spelling, maar ook zijn er vragen over de herkomst van bepaalde Friese woorden, de etymologievragen. Kandidaten van team 1: Henk Kroes en Arjen Hut; team 2: Frederike Kleefstra en Hendrik Kingma.