Tûkelteammen 0104

22 Oktober 2002

De deelnemers aan deze taalquiz zijn in team 1: schrijver Hylke Speerstra en Martsje Stelwagen; team 2: skûtsjeschipper Lodewijk Meeter en Klaske Visser-v.d. Baan.