Tûkelteammen 0102

08 Oktober 2002

In dit programma worden twee teams van twee mensen gevergd op hun kennis van het Fries. Het gaat dan om spelling, maar ook zijn er vragen over de herkomst van bepaalde Friese woorden, de etymologievragen. De kandidaten zijn in team 1: kamerlid Tineke Huizinga en Auke Hânsma; team 2: oud-topkaatser Sake Saakstra en Bert Kobus.