Tûkelteammen 0105

29 Oktober 2002

In dit programma worden twee teams van twee mensen gevergd op hun kennis van het Fries. Het gaat dan om spelling, maar ook zijn er vragen over de herkomst van bepaalde Friese woorden, de etymologievragen. De kandidaten zijn in team 1: muzikant Sytse Broersma en Yteke Laffra; in team 2: actrice Marijke Geertsma en Siebren Miedema.