Wurktiid TV: Bijstand en het Arbeidsbureau

21 Februari 1996

In Wurktiid TV kijken we bij het werk van verschillende bedrijven. In deze aflevering gaat het over de nieuwe Algemene Bijstandswet. De gemeente Boarnsterhim wil de werklozen in de gemeente aan werk helpen en werkt samen met het Arbeidsbureau. Het platform uitkeringsgerechtigden is net heel positief over de nieuwe wet. H. Mink (gemeente Boarnsterhim), B. Dechesne (platform uitkerings gerechtigden) en J. Verhoeff (Arbeidsbureau Leeuwarden) vertellen over hun werk.