Tûkelteammen 0302

06 Oktober 2017

De tweede aflevering van het derde seizoen van de taalquiz Tûkelteammen. In team 1 zit dichter Tsead Bruinja met Jirnsumer Jan Douwe Tiemersma en in team 2 zit schrijver en muzikant Hein Jaap Hilarides en Wergeaster Aaltsje Meinderts.