Weromrop.frl - útstjoerings

Wolkom op weromrop.frl, de argyfwebside fan Omrop Fryslân. Besjoch hjir in seleksje út de earste tweintich jier Fryske telefyzje, fan 1985 oant en mei 2005.

Skriuwers yn byld: Douwe Tamminga

Skriuwers yn byld: Douwe Tamminga

14 Maaie 1987

Ynterview mei de Fryske skriuwer, dichter en oersetter Douwe Tamminga (1909-2002). We sjogge by syn eardere hûs yn Kiestersyl dêr't er as 12-jierrige kaam te wenjen. Yn syn bungalow yn Ysbrechtum fertelt er oer syn libben en wurk. Hy learde foar ûnderwizer en wie learaar Frysk en Nederlânsk, mar waard letter wurdboekskriuwer by de Fryske Akademy, hy wurke tolve jier oan de letter B. Hy skreau ek in soad oer de Fryske taal.

LINKK 05: Ferkear

LINKK 05: Ferkear

02 Febrewaris 2001

Linkk is in telefyzjeprogramma foar skoalbern fan de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis. De presintaasje wurdt dien troch Koppie en Kink. Dizze ôflevering giet oer ferkear. Hoe wurdt asfalt makke, we sjogge by asfaltearjen, skaten en by in frachtweinsjauffeur.

LTV_FRYSLAN_LYTS_FOLLYBALLER_JAN_POSTHUMA_WEROMROP

Fryslân is te lyts 2: de follyballer

01 Desimber 1991

In portret fan de Fryske follyballers Jan Posthuma (fan Dokkum) en Ronald Zoodsma (fan Snits) yn it noarden fan Italië. Dêr spylje se by Gambeca. Follybal is in hiele populêre sport en beide mannen kinne dêr fan har sport libje. We sjogge in wedstriid, by har thús, by de trening en de fysio. It is in hurde wrâld. Olaf van der Meulen, ek fan Snits, moast nei in pear moannen werom nei't er him mei maachklachten net folslein jaan koe.