In Minskelibben: Doet Visser

07 Maart 1999

Gryt van Duinen praat mei Doet Visser, striidster foar it Frysk eigene. Se komt út in húshâlding fan seis famkes. Har âlden hienen in boerespul yn Wetsens. Se fertelt oer har libben en de noed foar it Frysk.