Fryslan yn de Tritiger jierren 1: Wurk of gjin wurk

11 Novimber 1989

It programma ‘Fryslân yn de tritiger jierren’ jout mear ynsicht yn krisistiid fan de jierren tritich. Baukje Fokkema en Wierd Visser fertelle yn de earste útstjoering hoe de situaasje wie mei harren wurk.