Fryslân Boppe: Slach by Warns en Frico Domo

25 Oktober 1992

Gryt van Duinen liedt twa diskusjes: Klaas Jansma en Durk van der Schaaf prate oer de betinking fan de Slach by Warns. De twadde diskusje giet oer de reorganisaasje by Frico Domo, mei boeren, wurknimmers en minsken fan it fakbûn.

Under de namme Fryslân Boppe stjoerde Omrop Fryslân tusken 1991 en 1994 op de sneinen in rige diskusjes oer maatskiplike ûnderwerpen út, fanút de Koperen Tuin yn Ljouwert of in oare bysûndere lokaasje.