It Biltse Goud

19 Oktober 2008

De ierappel hat him sûnt de yntroduksje yn 'e 16e iuw yn Europa ûntwikkele ta it fjirde lânbougewaaks; nei weet, rys en mais. De ierappel waard rûn 1536 meinommen fan Súd-Amearika nei Spanje. De doku giet yn op de histoarje, de feredeling en de ekonomyske wearde fan de ierappel.