Fryslan yn de Tritiger jierren 4: Oanlis Ofslútdyk

11 Novimber 1989

It programma ‘Fryslân yn de tritiger jierren’ jout mear ynsicht yn krisistiid fan de jierren tritich. De fjirde útstjoering giet oer in projekt mei histoaryske betsjutting: de oanlis fan de ôfslútdyk.