Fryslan yn de Tritiger jierren 6: Krisis Demokrasy

11 Novimber 1989

It programma ‘Fryslân yn de tritiger jierren’ jout mear ynsicht yn krisistiid fan de jierren tritich. Yn de lêste útstjoering fan dizze rige hat Sake Visser it oer de krisis fan de demokrasy en it ferset fan foar de oarloch.