Hea! De fynsten fan de stedswacht en in samler fan filmapparatuer

29 Augustus 2005

Yn ien fan de âldste útstjoeringen fan Hea! sjogge we yn de âlde bankklûs dêr't de gemeente Ljouwert har 'gevonden voorwerpen' bewarret. Yn de rubyk sûvenir giet it oer it bysûndere wetter dat Irene Overduin fan fakânsje meinaam foar har soan Tom. En Erik Snel sammelet filmapparatuer.