Tritigers 0101: The Lost Generation

05 Novimber 2002

Bern, relaasjes, karriêre, lifestyle. It binne in pear ûnderwerpen dy't yn it programma Tritigers oan bar komme. Fêst ûnderdiel fan it programma is it 30+panel mei Jantien de Boer, Kees, Bote, Bert, Lucy, Agnes Sambrink en Iqbal dy't fertelle hoe't sy tsjin tema's oansjogge as âlder wurde, uterlik, skoanâlden, rykdom, relaasjekrisis en oare saken dy't harren dwaande hâlde. Yn it earste diel stiet de ferbouwing sintraal. Tritigers keapje it leafst in âld hûs, dat ferboud wurde moat. Ek wurdt omtinken jûn oan klean en muzyk út de tachtiger jierren.