Ien op ien: Ingrid Wagenaar / Rijna Nijboer

26 Jannewaris 2005

Sjoernalist Ingrid Wagenaar praat mei Rijna Nijboer. Se hat net lang mear te libjen, se hat boarstkanker. It petear giet oer de dea en hoe fierder te libjen mei dizze ynformaasje. Se fertelt ek dat se in kleed makket foar har bern.