It Fryslân fan Frans Bromet: Blau yn beweging

15 Novimber 1998

Fiif filmmakkers binne frege om in dokumintêre te meitsjen oer de feroarings yn Fryslân. It idee is ynspirearre op it boek 'Hoe God verdween uit Jorwert' fan Geert Mak. Yn de dokumintêre 'Blau yn beweging' fan Frans Bromet folgje we de Fryske plysje. Bromet praat mei ferskillende minsken by de plysje, de meldkeamer, crimeteam, in pensjonearre plysjeman en hy giet mei de dyk op.