Sadwaande: bistedokter, staazje by Omrop Fryslân en Weststellingwerf

18 Maart 1998

Dizze Sadwaande giet oer it wurk fan de bistedokter by hynders, we sjogge yn de gemeente Weststellingwerf dêr't tal fan nije projekten boud wurde mar de boargers ha oare winsken. Hoe sjocht âld-wethâlder Luuk Veen der nei? En in learlinge sjocht wat it wurk fan in ferslachjouwer fan Omrop Fryslân ynhâldt en rint in dei mei. Yn de rubryk fraach en oanbod wurde befeiligers socht. De bêste kollega is dizze kear dekonsjerzje fan it Marne College yn Boalsert.