Simmer 2000: Sketsj Erfpacht

14 July 2000

Simmer 2000 is in tiid fan wersjen mei famylje en âlde kunde. Rients Gratama spilet de Amsterdammer Piet van Loene, dy't ferhaalt oer frjemde kostgongers.