Spegels Noard-Súd-konsert 2003

01 Maaie 2003

Spegels giet oer it Noard-Súd-konsert yn 2003 yn Tsjummearum. Nei it idee fan dirigint Marten Miedema spylje dêr in solist út it noarden en ien út it suden mei de orkesten De Bazuin út Tsjummearum en Studio It Heidenskip, om de ferbining op it mêd fan blaasmuzyk tusken Fryslân en Limboarch oan te heljen. De 95 muzikanten spylje allinnich wurk fan Fryske en Limboarchske komponisten, lykas New Life fan Maurice Hamers, en Music for a Solemnity. De solisten binne trûbadoers Gé Reinders en Piter Wilkens, dy't elk in regionale ferzy fan it nûmer Blaosmeziek/Blaasmuzyk útfiere.