Under Fjoer 0105 Agnes Kant (1)

09 April 2003

Yn dizze Under Fjoer wurdt politika Agnes Kant fan de SP ûnderfrege troch seis jongeren.