Sjoch Mar: Mêstklimme

07 July 1997

Arjen de Boer sjocht by it FK mêstklimmen yn Akkrum. Dielnimmers klimme sa rap mooglik yn in peal fan 7.15 meter.