All along the lighttower 1994

14 Juny 1994

Yn 1994 wie der gjin Oerol-festival, mar die Omrop Fryslân telefyzje wol ferslach fan it All along the lighttower-festival op Skylge, yn it ramt fan it 400-jierrich bestean fan de Brandaris. It festival, betocht troch Oerol-organisator Joop Mulder, luts 8000 besikers. Undernimmers op Skylge setten dêrnei in aksje op tou dêr't Oerol fiif jier lang fan organisearre wurde koe, mei Joop Mulder as artistyk lieder.