Hjoed: stasjon Jellum-Boksum foar ien kear wer brûkt

03 Juny 1994

Al sûnt 1955 stoppet der gjin trein mear op stasjon Jellum-Boksum. Der is sels neat mear wat oan in stasjon tinken docht. Mar fan 'e moarn wie dat oars. Njoggen oere stienen der op it plak fan it eardere stasjon 38 skoalbern te wachtsjen op de trein dy´t har nei Starum bringe soe. Foar ien kear, yn ferbân mei it skoallereiske.