Rondo Musica 6: Fioel

03 April 2001

Yn Rondo Musica, in programma fan skoaltelefyzje, fertelt Tamara Schoppert oer muzyk. Yn diel seis stiet de fioel sintraal. Tamara praat mei Meinou van der Kooi dy't fioel spilet en by in repetysje is fan Theo Brouwer fan it Frysk Jeugd Orkest. We sjogge ek by Peter Valk, hy wit alles oer de skiednis fan de fioel en by fioelbouwer Jurriaan van Roon.