Rondo Musica 7: Dirigint

08 Maaie 2001

Yn Rondo Musica, in programma fan skoaltelefyzje, fertelt Tamara Schoppert oer muzyk. Yn diel sân giet it oer it wurk fan in dirigint. Theo Brouwer is dirigint fan it Frysk Jeugd Orkest en hy leit út dat er de muzyk lêst fan syn partituer. Tamara praat mei twa leden fan it orkest en sjocht by de fioelbouwer.