Sadwaande: Ald yn Fryslân

03 April 2002

Dizze Sadwaande giet oer âld yn Fryslân. Aldere minsken sitte net inkeld mear achter de geraniums, se komme foar har belangen op, dat sjogge we op It Hearrenfean. Ek leare se mei ynternet te wurkjen fia Seniorweb. En by Heemstra State is de soarch oars yndield en wurdt thús by de minsken jûn. Prinses op learzens wol fit âld wurde.